• vocational_college_with_student

  Janrawee vocational college

 • klai mor small

  nurse aid

 • logo tpqi small

  Thailand Professional Qualification Institute

 • 1

Talking with Dr. Jeerawan Veskijkul

ปัจจุบันบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยังขาดแคลนกันเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ผู้ช่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกเภสัชฯ เจ้าหน้าที่เวชระบียน ฯลฯ ซึ่งมีโรงเรียนฝึกผู้ช่วยพยาบาลเกิดขึ้นมากมาย แต่ยังเป็นโรงเรียนนอกระบบ และเป็นหลักสูตรระยะสั้น ดังนั้นจึงยังเกิดปัญหาในเรื่องของความรู้พื้นฐาน และโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

ด้วยประสบการณ์การเป็นแพทย์และในฐานะของผู้บริหารโรงพยาบาล ซึ่งได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาขึ้น ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี"

 

PromotionFW 03

HOT Issue

โปรแรงๆ ปีการศึกษา2562 โค้งสุดท้ายสำหรับนักศึกษา ปวส.

มิติใหม่ของการเรียนรู้....ของน้องๆ นักเรียนระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่า   

วันนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้ (สายอาชีพยุคใหม่ทางการแพทย์) มุ่งเน้นการทำงานในด้านธุรกิจสุขภาพสู่ระดับสากล......ในสาขาวิชา

- สาขาวิชา ธุรกิจสถานพยาบาล
- สาขาวิชา การบัญชี (ในโรงพยาบาล)
- สาขาวิชา การเลขานุการ (ทางการแพทย์)

สมัครเลย >>Click<<

Latest News

 • image

  การเตรียมการเรียน/การสอน Online นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

  วันนี้เราได้นำภาพบรรยากาศการเรียนมาฝากกันนะครับ มาพบกันในวันเรียนปรับพื้นฐานกันนะครับ ---------------------------------------------นำโดยท่านผู้อำนวยการนิคม เมฆะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีกล่าวต้อนรับ และให้ข้อคิดกับนักเรียน นักศึกษาทุกคนฝ่ายบริหาร นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู ได้พูดคุยและ อธิบายถึงความเป็นอยู่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี- อ.อนันทวี อ่อนอรุณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบต่างๆ- อ.ตวงรัตน์ ทิปมูล ฝ่ายการพยาบาล แนะนำกระบวนรายวิชาที่จะเรียนปรับพื้นฐาน ----------------------------------------------   Read More
 • image

  วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ได้พานักศึกษา ออกดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานที่

  ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีได้พานักศึกษา ออกดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานที่ในช่วงเช้า ได้ไปเยี่ยมชม พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นักเรียนให้ความสนใจ ประวัติศาสตร์ชาวล้านนา กันอย่างมาก   โดยในช่วงพักกลางวัน ได้พาแวะกินข้าวที่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ วงโคจรรอบจักรวาลและ ดวงดาว   ในช่วงบ่าย ได้ไปดำนำ และศึกษาเกี่ยวกับเศรฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ Read More
 • image

  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา จันทร์รวีเนื่องในวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีมีโอกาสได้พานักศึกษา ปวช. และ ปวส.เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ได้ รางวัลการประกวด หลายรายการ ดังนี้การแข่งขันทักษะ มัคคุเทศก์ Read More
 • 1

alumni Janrawee

 • สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา ธุรกิจสถานพยาบาล ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม เเผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

  image พรชิตา เขียวพุทธุวงค์ ผู้ช่วยทันตกรรม
 • สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา ธุรกิจสถานพยาบาล ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเชียงใหม่

  image อินทุอร สิทธิคง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา ธุรกิจสถานพยาบาล ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

  image ศรัณย์ อินตาลา ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 • 1
 • 2

why choose us

Why chosse Runway

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

 • Real multipurpose theme

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • J2store shopping cart integrated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Akeeba subscription integrated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Easy to customize

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • 100% Responsive design

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Dedicated support team

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • 1