• vocational_college_with_student

  Janrawee vocational college

 • klai mor small

  nurse aid

 • logo tpqi small

  Thailand Professional Qualification Institute

 • 1

Talking with Dr. Jeerawan Veskijkul

ปัจจุบันบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยังขาดแคลนกันเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ผู้ช่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกเภสัชฯ เจ้าหน้าที่เวชระบียน ฯลฯ ซึ่งมีโรงเรียนฝึกผู้ช่วยพยาบาลเกิดขึ้นมากมาย แต่ยังเป็นโรงเรียนนอกระบบ และเป็นหลักสูตรระยะสั้น ดังนั้นจึงยังเกิดปัญหาในเรื่องของความรู้พื้นฐาน และโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

ด้วยประสบการณ์การเป็นแพทย์และในฐานะของผู้บริหารโรงพยาบาล ซึ่งได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาขึ้น ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี"

 

PromotionFW 03

HOT Issue

โปรแรงๆ ปีการศึกษา2562 โค้งสุดท้ายสำหรับนักศึกษา ปวส.

มิติใหม่ของการเรียนรู้....ของน้องๆ นักเรียนระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่า   

วันนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้ (สายอาชีพยุคใหม่ทางการแพทย์) มุ่งเน้นการทำงานในด้านธุรกิจสุขภาพสู่ระดับสากล......ในสาขาวิชา

- สาขาวิชา ธุรกิจสถานพยาบาล
- สาขาวิชา การบัญชี (ในโรงพยาบาล)
- สาขาวิชา การเลขานุการ (ทางการแพทย์)

สมัครเลย >>Click<<

Latest News

 • image

  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี

  วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีได้มีการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โดยมีรองผู้อำนวยการณิชานันท์ วิจันทร์ตา เข้านิเทศนักศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Read More
 • image

  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุน

  วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการตรวจ นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายจากส่วนงานต้นสังกด Read More
 • image

  JRV Game 2019 มาแล้วครับผมมมมม

  JRV Game 2019 มาแล้วจ้าาาาาา~เรามีภาพบรรยากาศของผู้นำเชียร์แต่ละสีมาให้ชมกันนะครับ มาดูกันว่าสีไหนจะสวยกว่ากันได้แก สีฟ้า สีเขียว สีชมพู ชอบสีไหนฝากแชร์กันด้วยนะครับ Read More
 • 1

alumni Janrawee

 • สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา ธุรกิจสถานพยาบาล ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม เเผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

  image พรชิตา เขียวพุทธุวงค์ ผู้ช่วยทันตกรรม
 • สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา ธุรกิจสถานพยาบาล ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเชียงใหม่

  image อินทุอร สิทธิคง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • สำเร็จการศึกษา ปี 2558 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา ธุรกิจสถานพยาบาล ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

  image ศรัณย์ อินตาลา ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 • 1
 • 2

why choose us

Why chosse Runway

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

 • Real multipurpose theme

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • J2store shopping cart integrated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Akeeba subscription integrated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Easy to customize

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • 100% Responsive design

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Dedicated support team

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • 1