เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
เลขที่ 439/2 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447755-6 แฟกซ์ 053-276437 www.janrawee.ac.th
Janrawee Vocational College 439 Moo.7 T.Mae-Hia A.Muang,Chiang Mai 50100Telephone. +66(0) 53 447755-6www.janrawee.ac.th