เรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริ

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

Sep 06

เรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี และโรงเรียนมัธยมจันทร์รวีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างเทคนิคอัจฉริยะสำหรับเด็กและเยาวชน

ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กิจกรรมมีแนวคิดหลักคือ "แซ่ซ้อง สืบสาน หยั่งรากทั่วแผ่นดิน" ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และสืบสานงานตามแนวพระราชดำริ ผ่านการเรียนรู้ความหลากหลายทางการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เรียนรู้พรรณพืชทั้งในร่มและกลางแจ้ง พืชทะเลทราย และพืชสมุนไพร

tpqi nurse1

 

tpqi nurse1

 

tpqi nurse1

 

tpqi nurse1