ไหว้ครูและประดับเข็ม

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

Jun 22

ไหว้ครูและประดับเข็ม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีจัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมประดับเข็ม

             ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 วันทยาลัยฯได้ดำเนินกิจกรรมไหว้ครูตามประเพณีเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้และ วิทยาลัยฯ จัดให้มีพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์วัทยาลัยฯ  ในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 โดยมีท่านรับใบอณุญาต แพทย์หญิงจีรวรรณ เวชกิจกุล เป็นประธานในพิธี มีนางนัดชา โนรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการจัดงานในครั้งนี้ ในพิธีการประดับเข็มตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ ครั้งนี้ โดยมี แพทย์หญิงจีรวรรณ เวชกิจกุล(ผู้รับใบอณุญาต) นายนิคม เมฆะ(ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ) นางนิชานันท์ จันทร์ตา(รองผู้อำนวยการฯ) และนายสุริเยศ นันทวิจารณ์(อาจารย์อาวุโส) ได้ขึ้นมาประดับเข็มให้กับนักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช.1 และ ปวส.1ในครั้งนี้ หลังจากประดับเข็มตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ แล้ว แพทย์หญิงจีรวรรณ เวชกิจกุล(ผู้รับใบอณุญาต) ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาที่มารับเข็มตราวิทยาลัยในครั้งนี้