เลือกตั้งประธานนักเรียน

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

Jul 25

เลือกตั้งประธานนักเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนนักศึกษา

             ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยฯได้ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนนักศึกษา โดยมี นาย.นิคม เมฆะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจันทร์รวี เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประธาน กกต.) และในการเลือกตั้งครั่งนี้มีการแข่งขักอยู่ 2 พรรค คือ 1  พรรค JRV 4.0 โดยมีหัวหน้าพรรคคือสางสาวสิดาพร  โปธิ และ 2 พรรค JRVก้าวหน้าโดยมีหัวหน้าพรรคคือนางสาวศิริรัตน์  จันทร์ศักดิ์

            ในการเลือกตั้งประจำปีนี้ พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง คือพรรค JRV 4.0 ที่มีหัวหน้าพรรคคือสิดาพร  โปธิ ที่ให้นโยบายเกี่ยวกับ ความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ มีวินัย และมีกิจกรรมทางศาสนา ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์