กิจกรรมอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ ๑๐

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

Jul 26

กิจกรรมอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ ๑๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีได้ร่วมกิจกรรมอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ ๑๐

             ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจันทร์รวี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชการที่ ๑๐ ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ 44 สถาบัน กว่า 1,000 คน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้ง ร่วมกันพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังความคิดให้มีจิตสาธารณะนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดวัดและศาสนสถาน จำนวน 10 แห่ง ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น