กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

Jul 26

กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีได้ร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561

             ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจันทร์รวี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ พุทธสถาน วัดอุปคุต อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยกิจกรรมพุทธมามกะคือ  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งสูงสุดและเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน   พิธีพุทธมามกะเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศคำสอนของพระองค์แก่ประชาชน และมีผู้ที่ได้รับฟังคำสอนแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตามคำสอนนั้น จนได้รับผลจากการปฏิบัติตามสมควรแล้วจึงยอมรับว่า พระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อชีวิตตนจึงได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะซึ่งบางคนก็ออกบวชในพระพุทธศาสนา บางคนก็เป็นคฤหัสถ์ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด สำหรับผู้ที่เป็น “พุทธมามกะ” แล้วก็คือ ผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง