ความรู้เรื่อง ไวรัสโคโรน่า และ ฝุ่น PM2.5 ในโครงการ "พื้นที่อากาศดี"

Feb 03

ความรู้เรื่อง ไวรัสโคโรน่า และ ฝุ่น PM2.5 ในโครงการ "พื้นที่อากาศดี"

วันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 30​ มกราคม​ พ.ศ.​2563 

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรี เมืองแม่เหียะ และคณะ
ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่อง ไวรัสโคโรน่า และ ฝุ่น PM2.5

ในโครงการ "พื้นที่อากาศดี"

นักเรียนได้รับความรู้และนำไปเผยแพร่ในชุมชมได้อย่างถูกต้อง

CMCM5

CM3CM2