วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ได้พานักศึกษา ออกดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานที่

Feb 25

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ได้พานักศึกษา ออกดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานที่

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
ได้พานักศึกษา ออกดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานที่
ในช่วงเช้า ได้ไปเยี่ยมชม

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
นักเรียนให้ความสนใจ ประวัติศาสตร์ชาวล้านนา กันอย่างมาก

tour1 tour6

โดยในช่วงพักกลางวัน ได้พาแวะกินข้าวที่

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่

นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ วงโคจรรอบจักรวาล
และ ดวงดาว

tour5 

ในช่วงบ่าย ได้ไปดำนำ และศึกษาเกี่ยวกับเศรฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ

tour4 tour2