การเตรียมการเรียน/การสอน Online นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

May 25

การเตรียมการเรียน/การสอน Online นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันนี้เราได้นำภาพบรรยากาศการเรียนมาฝากกันนะครับ

มาพบกันในวันเรียนปรับพื้นฐานกันนะครับ

---------------------------------------------
นำโดย
ท่านผู้อำนวยการนิคม เมฆะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีกล่าวต้อนรับ และให้ข้อคิดกับนักเรียน นักศึกษาทุกคน
ฝ่ายบริหาร นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู ได้พูดคุยและ อธิบายถึงความเป็นอยู่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
- อ.อนันทวี อ่อนอรุณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบต่างๆ
- อ.ตวงรัตน์ ทิปมูล ฝ่ายการพยาบาล แนะนำกระบวนรายวิชาที่จะเรียนปรับพื้นฐาน

----------------------------------------------

 

S 10657801

 226317 

226314