ข่าวกิจกรรม

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีจัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมประดับเข็ม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี และโรงเรียนมัธยมจันทร์รวีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างเทคนิคอัจฉริยะสำหรับเด็กและเยาวชน
Page 3 of 4