ข่าวประชาสัมพันธ์

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ได้ตรวจสุขภาพประจำปี
คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาเข้าโครงการวันยาเสพติดโลก
คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมการประชุมติดตามการจัดทำรูปแบบและแนวทาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เข้าร่วมโครงการ NEC 2018 ภาคเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพราะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา 
Page 1 of 3