ข่าวประชาสัมพันธ์

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 707

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการตรวจ นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายจากส่วนงานต้นสังกด
ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ในหัวข้อ"คุณธรรมนำครูไทย" ประเภททีม 3-5 คน ความยาว 0.30-1.00 นาทีลงทะเบียนและส่งผลงานทางเว็บไซด์คุรุสภา www.ksp.or.th
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ได้ตรวจสุขภาพประจำปี
คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาเข้าโครงการวันยาเสพติดโลก
คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมการประชุมติดตามการจัดทำรูปแบบและแนวทาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เข้าร่วมโครงการ NEC 2018 ภาคเหนือ
Page 1 of 3