กำหนดการสอบสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลเด็ก รอบที่ 3

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

Sep 01

กำหนดการสอบสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลเด็ก รอบที่ 3

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริการสุขภาพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ครั้งที่ 4 มีดังต่อไปนี้

กำหนดการสอบ

วันที่ 2 กันยายน 2560

กลุ่ม A

(เลขที่ 1-7)

กลุ่ม B

(เลขที่ 8-15)

07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน 07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 – 08.30 น. แนะนำกระบวนการสอบ (ห้อง BC205) 08.00 – 08.30 น. แนะนำกระบวนการสอบ (ห้อง BC205)

08.30 – 11.30 น. สอบปฏิบัติ (ห้องสอบปฏิบัติ)

     เลขที่ 1-4 (08.30-10.00 น.)

     เลขที่ 5-7 (10.00-11.30 น.)

08.30 – 11.00 น. สอบข้อเขียน (ห้อง BC205)
11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหาร 11.00 – 12.00 น. พักรับประทานอาหาร
12.30 – 15.00 น. สอบข้อเขียน (ห้อง BC205)

12.00 – 15.00 น. สอบปฏิบัติ (ห้องสอบปฏิบัติ)

     เลขที่ 8-11 (12.00-13.30 น.)

     เลขที่ 12-15 (13.30-15.00 น.)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ วันที่ 2 กันยายน 2560

2 9 60 test

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสอบ

วันที่ 3 กันยายน 2560

กลุ่ม A

(เลขที่ 1-8)

กลุ่ม B

(เลขที่ 9-20)

07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน

07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน

08.00 – 08.30 น. แนะนำกระบวนการสอบ (ห้อง BC205)

08.00 – 08.30 น. แนะนำกระบวนการสอบ (ห้อง BC205)

08.30 – 11.30 น. สอบปฏิบัติ (ห้องสอบปฏิบัติ)

     เลขที่ 1-4 (08.30-10.00 น.)

     เลขที่ 5-8 (10.00-11.30 น.)

08.30 – 11.00 น. สอบข้อเขียน (ห้อง BC205)

11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหาร

11.00 – 12.00 น. พักรับประทานอาหาร

12.30 – 15.00 น. สอบข้อเขียน (ห้อง BC205)

12.00 – 16.30 น. สอบปฏิบัติ (ห้องสอบปฏิบัติ)

     เลขที่ 9-12 (12.00-13.30 น.)

     เลขที่ 13-16 (13.30-15.00 น.)

     เลขที่ 17-20 (15.00-16.30 น.)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ วันที่ 3 กันยายน 2560

3 9 60 test