ประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

Jun 25

ประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง

คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมการประชุมติดตามการจัดทำรูปแบบและแนวทาง

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี และรับทราบแนวทางและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา