×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 707

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ในหัวข้อ
"คุณธรรมนำครูไทย" ประเภททีม 3-5 คน ความยาว 0.30-1.00 นาที
ลงทะเบียนและส่งผลงานทางเว็บไซด์คุรุสภา www.ksp.or.th

 

การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อตามหลักสากล

( Universal precaution )

โปรแกรมจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์