ข่าวประชาสัมพันธ์

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 704

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพราะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา 
กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริการสุขภาพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ครั้งที่ 4 มีดังต่อไปนี้
กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริการสุขภาพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ครั้งที่ 4 มีดังต่อไปนี้
เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
โรงเรียนมัธยมจันทร์รวีได้เข้าร่วมการประชุมโครงการสร้างประสบการอาชีพในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
Page 2 of 3