ประกาศเปิด – ปิด ภาคเรียนสำหรับการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ!!  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เชียงใหม่ เรื่อง การเปิด – ปิด ภาคเรียนสำหรับการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กำหนดเปิดภาคเรียน วันพุธ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 กำหนดปิดภาคเรียน วันศุกร์ ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กำหนดเปิดภาคเรียน วันอังคาร ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กำหนดปิดภาคเรียน วันอังคาร ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566