โทรหาเรา

053-447-7555

Facebook

www.facebook.com/janraweechiangmai

ที่ตั้งวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
439/2 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่